Oriëntatielopen: een sportieve vrijgezellen activiteit!

Voor de actieve vrijgezel is een oriëntatieloop de gedroomde activiteit tijdens zijn of haar vrijgezellenfeest. Het komt erop aan om met een kaart en kompas zo goed mogelijk te navigeren naar de eindbestemming. Hierbij wordt afgeweken van het gekende wegennet, en krijg je afhankelijk van je locatie te maken met uitdagingen als bossen, beken en bergen.

Wat is oriëntatielopen?

Oriëntatielopen is een van oorsprong Zweedse sport en gebeurt meestal te voet, maar het kan ook met de mountainbike of per ski. Een wedstrijd oriëntatielopen houdt in dat je samen met je vrienden een race doet: wie de finish haalt in het minste tijd, is gewonnen! Daarbij moeten de deelnemers van tevoren uitgezette controlepunten, aangegeven op de kaart, bezoeken. De precieze route en de plaatsen waar deze controlepunten zich bevinden, worden geheim gehouden tot aan de start van de wedstrijd. Pas dan wordt iedere deelnemer een gedetailleerde topografische kaart overhandigd waarop de route is aangegeven.

Kaartlezen

De kaarten die worden gebruikt bij oriëntatieloop verschillen van gewone stafkaarten waarop hoofdzakelijk wegen en bossen aangeduid staan. Bij een oriëntatieloopkaart krijg je veel meer gedetailleerde informatie over de hellingsgraad en de toegankelijkheid van het terrein. Met verschillende kleuren en arceringen wordt de begaanbaarheid van het terrein aangegeven. Lichtgroen staat voor goed toegankelijk bebost gebied. Donkergroen staat voor bebossing die dicht begroeid is en dus moeilijk doordringbaar, of bossen op een steile heuvel waar ook moeilijk doorheen te gaan valt. Wit betekent platteland (akkers, weilanden en bestrating) en hoe donkerder, hoe moeilijker toegankelijk – met zwart als kleur voor gebouwen (volledig ondoordringbaar dus). Het wijst zichzelf snel uit hoe je zo’n kaart moet lezen. De belangrijkste klik die je in je hoofd zult moeten maken, is beseffen dat je je niet mag laten tegenhouden als de weg plots stopt. Is er een beek die je de pas afsnijdt, dan kun je er eventueel overspringen of klauteren via een boomstam zodat je geen omweg moet maken en kostbare tijd wint! Zorg wel dat de boer niet met zijn riek achter je aanzit als je zijn erf stiekem probeert te doorkruisen. Let ook op van stieren als je heldhaftig even beslist om een prikkeldraad te negeren! Maar laat je zeker niet te veel ontmoedigen door obstakels, want de winnaar van een oriëntatieloop is meestal diegene die recht in vogelvlucht op zijn doel afstevent en zich niets aantrekt van prikkeldraad, grachten of hagen.

kaart

Het verloop van een oriëntatieloop

Eerst worden alle deelnemers in kleine groepjes verdeeld en dan krijgt iedereen wat uitleg over hoe je je best kunt oriënteren met het kompas. Je leert ook wat je kunt doen om je te oriënteren zonder kompas: de natuur geeft immers ook veel prijs. Zo zegt de zon veel over de windstreken en kun je aan de hand van het mos dat op de bomen groeit zien waar het noorden zich bevindt. Daarna gaat iedereen, met vallen en opstaan, op zoek naar de verschillende bakens op het terrein. De locatie waar een oriëntatieloop plaatsvindt, varieert afhankelijk van waar je woont. Meestal zijn dat plaatsen met veel ruimte, zoals parken, bossen, speelterreinen en het platteland.

lopen

Delen